Goats

Doe (female)

100% New Zealand
Doe (female)5 yrsWhite/Cream
$900
100% New Zealand
Doe (female)5 yrsWhite 
Not for Sale
Purebred
Doe (female)5 yrsChocolate/White
Not for Sale
88% New Zealand
Doe (female)6 yrsCream
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)8 yrsBrown/Black
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)8 yrsWhite
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)8 yrsWhite
Not for Sale
Doe (female)
Ask for Price
Doe (female)2 yrsBLACK/WHITE
Ask for Price
Doe (female)BLUE ROAN/WHITE
Ask for Price
Doe (female)3 yrsWhite
Ask for Price
100% New Zealand
Doe (female)3 yrsBlack
Not for Sale
Doe (female)3 yrsWHITE
Ask for Price
100% New Zealand
Doe (female)3 yrsBrown/Black/White
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)3 yrsBrown/Black
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)3 yrsCreamy
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)3 yrsTan/Black
Sold
100% New Zealand
Doe (female)3 yrsBrown/Black
Not for Sale
Doe (female)WHITE
Ask for Price
Doe (female)3 yrs
Ask for Price
Doe (female)White
Ask for Price
Doe (female)3 yrsCREAM/TAN
Ask for Price
Doe (female)3 yrsBROWN/BLACK
Ask for Price
100% New Zealand
Doe (female)3 yrsBrown/Black
Not for Sale
Doe (female)3 yrsRED/WHITE
Ask for Price
100% New Zealand
Doe (female)3 yrsCreamy
Not for Sale
88% New Zealand
Doe (female)5 yrsRed/Brown
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)6 yrsWhite
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)8 yrsGray/Cream
$1,000
88% New Zealand
Doe (female)9 yrsBlack/White
Sold
100% New Zealand
Doe (female)8 yrsCream/White
Not for Sale
Purebred
Doe (female)10 yrsWhite
Not for Sale
88% New Zealand
Doe (female)5 yrsWhite
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)5 yrsBrown
Sold
100% New Zealand
Doe (female)11 yrsCream
Not for Sale
Purebred
Doe (female)8 yrsTan/White
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)5 yrsBlack/Brown
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)5 yrsBlack/White
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)10 yrsWhite/Cream
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)10 yrsCream
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)4 yrsBrown/White
Sold
100% New Zealand
Doe (female)4 yrsLight Brown/White
Sold
100% New Zealand
Doe (female)4 yrsWhite
$1,500
100% New Zealand
Doe (female)4 yrsWhite
Not for Sale
75% New Zealand
Doe (female)6 yrsBrown/Beige
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)4 yrsWhite/Gray
Sold
100% New Zealand
Doe (female)5 yrsBrown/Black
Sold
100% New Zealand
Doe (female)5 yrsBrown/White
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)8 yrsWhite
$900
100% New Zealand
Doe (female)4 yrsBrown
Sold
100% New Zealand
Doe (female)8 yrsWhite
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)5 yrsTan
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)5 yrsWHITE 
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)5 yrsWhite
$1,500
100% New Zealand
Doe (female)7 yrsWhite
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)7 yrsBrown
Sold
100% New Zealand
Doe (female)5 yrsBrown/White
Sold
100% New Zealand
Doe (female)5 yrsLight Tan
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)5 yrsWhite/Black/Brown
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)9 yrsBrown/White
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)9 yrsWhite
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)10 yrsBrown/Black Trim
Not for Sale
100% New Zealand
Doe (female)5 yrsBuckskin
Sold
100% New Zealand
Doe (female)5 yrsBrown/Black
$800
100% New Zealand
Doe (female)8 yrsTan
Sold

Buck (male)

100% New Zealand
Buck (male)3 yrsBlack
Not for Sale
100% New Zealand
Buck (male)3 yrsCaramel & White
Not for Sale
100% New Zealand
Buck (male)4 yrsRed/Cream Face
Not for Sale
100% New Zealand
Buck (male)4 yrsBlack
Not for Sale
100% New Zealand
Buck (male)7 yrsBrown/Black/White
Sold